#تحلیل_روز📊

#غدیس (پاکدیس)

🔸نقطه ورود: حول 1320 تومان
🔸حد ضرر: 1300 تومان
🔸اهدف: 1680، 1900،…
🔸بازدهی: 40 درصد
🔸مدت: کوتاه مدت

🛍برای تمدید اشتراکتان در سهام نگر به پشتیبان آنلاین پیام دهید:
@Sahamnegar1

به رسانه تحلیلی سهام نگر بپیوندید👇👇👇
@Sahamnegar