#تحلیل_روز📊

#مارون (پتروشیمی مارون)

🔸نقطه ورود: حول 4200 تومان
🔸حد ضرر: 4000 تومان
🔸هدف: 6400 تومان
🔸بازدهی: 50 درصد
🔸مدت: کوتاه مدت

🛍برای تمدید اشتراکتان در سهام نگر به پشتیبان آنلاین پیام دهید:
@Sahamnegar1

به رسانه تحلیلی سهام نگر بپیوندید👇👇👇
@Sahamnegar