سلام و درود
از این پس در این کانال اطلاعات و زمان خرید فروش نمادهای سود آور بورسی نمایش داده می شود و در اپلیکیشن وام نگار نیز درج می گردد