#معرفی رشته #معارف اسلامی
دانش آموزان با توجه به شرایط علمی رشته ، ضمن گذراندن دروس عمومی دوره ی متوسطه مانند زبان ، ادبیات فارسی ،تاریخ ، جغرافیا و . . . می بایست دروس اختصاصی رشته را مانند تفسیروعلوم قرآنی ، اخلاق ، احکام ، عربی ، اصول عقاید ، فقه ، اصول فقه ، منطق و فلسفه و . . . با موفقیت پشت سر بگذارند.
بعد از پایان دوره متوسطه دانش آموزان با توجه به توانایی علمی که بدست آورده اند می توانند برای ادامه تحصیل یکی از سه مسیر زیر را انتخاب نمایند :
1) حوزه های علمیه
دروس تخصصی رشته به گونه ای برنامه ریزی شده است که دانش آموزان بعد از 4 سال تحصیل در این رشته توانایی علمی پایه ی دوم حوزه را کسب نمایند. لذا به راحتی می توانند جذب حوزه های علمیه گردند و به عنوان طلاب موفق در این مسیر پیش روند.
2) مراکز خاص ( دانشگاه شهید مطهری ، دانشکاه امام صادق ، دانشگاه رضوی )
مراکزی که با تلفیق دروس روز و دروس حوزوی و اسلامی توانسته اند مسیر جدیدی را در آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی باز نمایند ، مراکز بسیار خوبی برای جذب فارغ التحصیلان رشته ی علوم و معارف اسلامی می باشند.
3) رشته های علوم انسانی دانشگاه های سراسری
دانش آموزان رشته ی علوم و معارف اسلامی می توانند همچون سایر دانش آموزان بعد از گذراندن دوره ی پیش دانشگاهی در کنکور سراسری شرکت نمایند. دروس ارائه شده در رشته ی معارف به گونه ای است که موفقیت چشمگیر دانش آموزان را در گروه علوم انسانی به دنبال داشته است.
فارغ التحصیلان رشته ی معارف می توانند در رشته هایی مثل حقوق ، الهیات ، علوم سیاسی ، علوم اجتماعی ، ارتباطات ، فلسفه ، ادبیات فارسی و . . . ادامه تحصیل دهند.