قابل توجه دانش آموزانی که قصد استخدام در ارتش را دارند.
شرایط پذیرش امسال ارتش حاکی از پذیرش دیپلمه های ریاضی و تجربی است، و هیچ صحبتی از رشته انسانی یا فنی و کاردانش نشده است.