آیا آزمون‌های رغبت و توانایی مهم هستند؟
با توجه به اینکه، این دو آزمون در مجموع ۳۰امتیاز را در فرآیند هدایت تحصیلی برای شما می‌آورند، با انجام این آزمون میتوانید براحتی امتیازات لازم را جمع کنید.

هدف از انجام آزمون‌های رغبت و توانایی چیست؟
اکثر ما علایقی داریم که حتی خودمان از آن بی‌خبریم و یا تصورات نادرستی داریم این دو ازمون همانطور که از نامشان پیداست، برای سنجش علاقه و استعداد شما طراحی شده و پاسخ آن به شما تحویل داده خواهد شد تا در انتخاب رشته تصمیم گیری اگاهانه تری داشته باشید.

مهلت آزمون‌های رغبت و توانایی تا چه تاریخی است؟
در سایت همگام مهلت انجام آزمون درج شده اما شما سعی کنید هرچه سریعتر ازمونها را انجام دهید چون معمولا سایت در روزهای پایانی با مشکل مواجه میگردد.

آیا در صورت انجام ندادن این آزمو‌ن‌ها مشکلی برای من پیش می‌آید؟
شما با انجام ندادن این آزمون ۳۰امتیازی که به راحتی میتوانستید بدست آورید را از دست میدهید.

آیا این آزمون همان آزمونی است که در پایه هشتم و هفتم انجام دادیم؟
خیر، آزمون‌های رغبت و توانایی پایه نهم هیچ ارتباطی با آزمون سلامت پایه هفتم و هشتم ندارد.