📢📢📢…..توجه 📢📢📢……توجه

🌐بنا به درخواست اعضا گرامی اولیـــــــــن کــــــــــانــــــــــال تـــخصصـــــی
روانشنـــــاســــــی رشــــــــد:

💥جهت دسترسی آسان به مفاهیم و نظریات رشد ، لینکهای های نظریات رشدی را تفکیک نموده و با لمس روی هر لینک به مطالب مورد نظرتان دسترسی خواهید داشت 💥

👇👇👇👇 👇👇 👇👇👇👇

https://t.me/ravanshenasan1/3 ابتدای کانال

https://t.me/ravanshenasan1/35 دیدگاه عمر

https://t.me/ravanshenasan1/64 مراحل روانی اجتماعی اریکسون

https://t.me/ravanshenasan1/73 تاریخچه رشد

https://t.me/ravanshenasan1/79 کلیات نظریه پیاژه

https://t.me/ravanshenasan1/90 کلیات نظریه اریکسون

https://t.me/ravanshenasan1/94 نظریه بوم شناختی برنر

https://t.me/ravanshenasan1/97 مفاهیم مهم پیاژه

https://t.me/ravanshenasan1/179 مفاهیم تاریخی اجتماعی ویگوتسکی

https://t.me/ravanshenasan1/256مفاهیم دلبستگی بالبی

https://t.me/ravanshenasan1/332 مفاهیم نظریه الگوهای اینثورث

https://t.me/ravanshenasan1/355 الگوهای دلبستگی بزرگسال مین

https://t.me/ravanshenasan1/373 دلبستگی رنه اشپیتز

https://t.me/ravanshenasan1/454 روان تحلیل گری ملانی کلاین

https://t.me/ravanshenasan1/542 نظریه آنا فروید

https://t.me/ravanshenasan1/625 نظریه روان تحلیل گری فروید

https://t.me/ravanshenasan1/733 مبحث مهم نوجوانی

https://t.me/ravanshenasan1/770 نوجوانی بلوغ پیاژه

https://t.me/ravanshenasan1/789 نظریه رشد اخلاقی کلبرگ

https://t.me/ravanshenasan1/835 نظریه آرنود گزل

https://t.me/ravanshenasan1/905 نظریه نظام دیالیکتیک والن

https://t.me/ravanshenasan1/999 ماریا مونته سوری

https://t.me/ravanshenasan1/1117 یادگیری اجتماعی بندورا

https://t.me/ravanshenasan1/1244 نظریه هویت مارسیا

https://t.me/ravanshenasan1/1320 نوجوانـــــــــــــــــــــــــــی

https://t.me/ravanshenasan1/1342 نظریه تحول روانی بوهلر

https://t.me/ravanshenasan1/1364 نظریه وایلنت

https://t.me/ravanshenasan1/1370 نظریه کوبلر راس

https://t.me/ravanshenasan1/1376 نظریه روان تحلیل گری هارتمن

https://t.me/ravanshenasan1/1515 نظریه تفرد جدایی ماهلر

https://t.me/ravanshenasan1/1515 نظریه هانز ورنر

https://t.me/ravanshenasan1/1804 نظریه ارنست شاختل

https://t.me/ravanshenasan1/1886 شناخت معرفتی ویلیام پری

https://t.me/ravanshenasan1/1999 نظریه انتخاب طبیعی داروین

https://t.me/ravanshenasan1/2055
نظریه تحول روانی یادگیری لئونتیف

https://t.me/ravanshenasan1/2442
نظریه اوتیسم برونو بتلهایم

https://t.me/ravanshenasan1/2510
نظریه رشد روانی اجتماعی بزرگسال دانیل لوینسون

https://t.me/ravanshenasan1/2651
نظریه رشد زبان نوام چامسکی

https://t.me/ravanshenasan1/2725
نظریه روانی اجتماعی بزرگسالی رابرت پک

https://t.me/ravanshenasan1/2806
نظریه ایمان جیمز فولر

https://t.me/ravanshenasan1/2929
نظریه اوایل و اواسط بزرگسالی وارنر شای

https://t.me/ravanshenasan1/3110
نظریه خانم کارول گیلیگان

https://t.me/ravanshenasan1/3173
نظریه کارل گوستاو یونگ

https://t.me/ravanshenasan1/3242
نظریه تقلید و بازی

#نکته #نکته #نکته #نکته
نکات مهم کلیدی،تست های ارشد ودکترا

🔴اولین کانال تخصصی
"روانشــــــــــــــــناسی رشــــــــــــــــــد"
https://t.me/joinchat/AAAAAD72vndHxCnE3oLQqA