🔴 نهمین دوره 3 روزه زوج درمانی شناختی رفتاری

🔴 دکتر منصوره السادات صادقی

🔴 ارائه مدرک مورد تایید وزارت علوم

🔴 زمان: 2 الی 4 بهمن

🔴 مهلت ثبت نام: 30 دی

🔴 برگزار کننده: موسسه آموزش عالی مدت

⚪️ شماره تماس: 02142920

⚪️ آی دی پاسخگو: @modat4

⚪️ کانال کارگاه های روانشناسی:
@modat02142920