کاربران گرامی ربات اصلی بصورت آزمایشی برای بررسی وضعیت پایداری روشن شده است. و همچنان ممکن است دارای اختلال باشد.
اگر تست تا فردا موفق بود ربات به سرور اصلی منتقل خواهد شد