کاربران گرامی ربات ورژن اصلی در دسترس قرار گرفت
@Musicmanagerbot