♦️گروهی از ماموران امداد و نجات سازمان آتش نشانی کرمان با صعود به کوه های مسجد صاحب الزمان ، امداد رسانی به شهروندان در حوادث احتمالی و شرایط سخت در کوهستان را تمرین کردند.

@PaeenBaghaBaftZiba