عکسی ازدوران جوانی جناب دکتر هرمز دیار اعتمادی فرزند مرحوم حاج قاسم اعتمادی و مرحومه گوهرخانم شفیعی بافتی
خلاصه ای از رزومه افتخارات جناب دکتر،
جناب دکتر هرمز دیاراعتمادی در سال 1317 درشهرمان متولدشد و تحصیلات ابتدایی را در دبستان خسروی شهرمان در سال 1324 و تحصیلات متوسطه را در دبیرستان البرز شهر تهران آغاز کرد و در سال 1335 دیپلم گرفت. در سال 1340 وارد دانشگاه تهران شد. در سال 1345 دکتری پزشکی عمومی، درسال 1354 تخصصی باکتری شناسی پزشکی و در 1370فوق تخصصی علوم آزمایشگاهی بالینی گرفت. وی دوره های تکمیلی The international course of T.B.4 را در دانشکده C.L.ASSOCIATION در دانشگاه اتاوای کانادا گذراند. وی هم اکنون دانشیار میکربشناسی در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران است.فعالیتهای ضمن تحصیل : هرمز دیاراعتمادی در دوران تحصیل در رشته باکتری شناسی و میکرب شناسی در آزمایشگاههای گوناگون تهران به تحقیق و مطالعه در زمینه رشته خود بوده است.آرا و گرایشهای خاص : هرمز دیاراعتمادی از جمله باکتری شناسانی است که به میکرب شناسی و علوم آزمایشگاهی بالینی توجه ویژه ای دارد و وی دارای تجربه دراستفاده از پیشرفتهای جدید علمی دراین رشته در دانشگاه اتاوای کانادا می باشد،باآرزوی توفیق روز افزون برای جناب دکتر و خانواده محترمش