#آموزش
#روانشناسي_بورس

♨️ نداشتن سیستم معاملاتی :

نداشتن برنامه، روش یا سیستم معاملاتی از اصلی ترین دلایل زیان می باشد .
نداشتن برنامه و روش عموما باعث معاملات احساسی می شود در حالی که روش معاملاتی به تریدر دیدگاهی برای تفسیر تمامی قیمت های بازار می دهد .
شاید برنامه و روش مکانیزه و کامپیتری نباشد اما حتما باید وجود داشته باشد. برنامه باید قابلیت تفسیر بازار، بازدهی در گذشته و هم خوانی با شرایط تریدر را داشته باشد. نقصان در هر کدام از این شرایط، باعث معیوب بودن برنامه و پیرو آن از دست رفتن بخش قابل توجهی از سرمایه می شود .

مطالب جذاب در اینستاگرام من 😊
📍 instagram.com/HosseinAzimi.ir

🆔 @HosseinAzimy