⭕️ نکته در مورد فروش چنل ها
سوال زیادی از کاربرا از ماپرسیدند چرا بعضی از چنل های که فروخته میشه ایدی چنل وجود نداره یا فقط چند نفرعضو داره
چنل های که فروخته میشه خریدارها وقتی چنل تحویل میگیرن ایدی مورد علاقه خودشون میزارن روی چنل وایدی چنل عوض میکنن ویا فروشندها وقتی چنل میفروشن به خریدارها میگن ایدی چنل لازم دارم که اینکار اختیاریه اجباری نیست چون چنلی که فروخته میشه ایدی چنل هم حساب میشه بخاطر همین بعضی از چنلهای که فروخته شده ایدیشون توسط خریدار وفروشنده عوض میشه