#کانالsurebet
#کلاهبردار

🔰متاسفانه این نوع کانال های شوربت .بازی های خود را ازسایت bembets که رایگان هست برمیدارن و به مشتری پولی میدن زدن این نوع شوربت رایگان برای کاربر بسیارخطرناک هست که هم محدودیت دارد و هم مسدودیت حساب بازی های شوربت باید از منابع امن و دلاری خارجی تهیه شود تا خطر محدودیت و مسدودیت حساب نداشته باشد 🔰

🇮🇷🇮🇷🇮🇷صدای شرط بندی

@sedayeshartbandi