🔰با سرچ کردن روی نام شخص و کانال و یاشماره کارت قبل از معامله از کلاهبردار نبودن طرف اطمینان حاصل فرمایید ما هرروز کلاهبرداران جدید رو به شما درکانال معرفی میکنیم🇮🇷

🔰گزارشات مبنی بر کلاهبرداری سایت ها.صرافی ها.تیپسترها.تبانی فروش ها رو برای ما به آیدی زیر بفرستید👇👇👇👇👇👇
@sed41