#سایت_وان_ایکس
#عدم_پشتیبانی_صحیح

یکی از مواردی که ما گزارش های زیادی دادن عدم پشتیبانی درست و صحیح پشتیبان های وان ایکسن و هرچیزی ازشون بپرسید سریعا و کوتاه جواب میدن و طرف قانع نمیشه امیدواریم
این سایت جهانی کمی در پشتیبانی بهتر عمل کنه و جواب های قانع کننده ای به کاربر بده

🇮🇷🇮🇷🇮🇷 صدای شرط بندی ایرانی

@sedayeshartbandi