#کلاهبردار
کانال betgisbon

🔰این فرد زنا زاده ی واقعیست و بعد از پول گرفتن از کاربر درجا بلاک میکند گزارشات این کانال به قدری زیاد هست که در یک پست جا نمیشود

🔰🇮🇷🇮🇷🇮🇷صدای شرط بندی

@sedayeshartbandi