┨من و سه گنبد┣

ارتباط با مدیریت

👉👉 @mihandaramad

راه ارتباطی با عضو شورای اسلامی روستا

👉👉 @D_babaee

♦️پایگاه اطلاع رسانی #روستای_سـﮫگـنـبد