مهدی باکری یک‌تنه زیر آن آتش بی‌امان عملیات رمضان پشت نفربر نشسته بود و کشته‌ها را به عقب می‌فرستاد. وقتی گفتند دستور قرارگاه اینست که برگردی، گفت: “تا تک تک بچه‌های مردم رو از اینجا جمع نکنم بر نمی‌گردم عقب، چطور تو روی پدرمادرهاشون نگاه کنم.”

♦️پایگاه اطلاع رسانی #روستای_سـﮫگـنـبد

🆔 @sehgonbad
#من_و_سه_گنبد