🌷پنجشنبه 26 دی‌مــاه بخیر🌷

یه جایی بنویس که هیچکس
دوبار زندگی نکرده است
روزی دوبار بهش نگاه کن
و به قول چارلی چاپلین
شاید زندگی آن جشنی نباشه
که تو آرزوشو می‌کردی
ولی حالا که بهش دعوت شدی
تا می‌تونی زیبا برقص

🌹روز زیبایی داشته باشید عزیزان🌹

♦️پایگاه اطلاع رسانی #روستای_سـﮫگـنـبد

🆔 @sehgonbad
#من_و_سه_گنبد