صنایع فولادی آذر گستر سدید تولید میلگرد ساده

🅢🅣🅔🅔🅛 🅐🅖🅢

تولید کننده میلگرد ساده صنعتی
قطر ۱۲mm الی 40mm

🥇فروش پایان یک معامله نیست ، شروع یک تعهد است.

وب سایت :
https://www.ahan2.com

☎ دفتر فروش:

021- 66671649

ارتباط با ادمین :
https://t.me/steel_ags