شنبه 28 دی ماه 1398

بازار امروز در یک نگاه

امروز :
برخی کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی افزایش یافت . دربخش محصولات ذوبی تیرآهن افزایش و میلگرد بدون تغییر اعلام شد. نرخ لوله داربستی و صنعتی کاهش و نرخ نبشی ، ناودانی ، پروفیل زد ، ورق رنگی و گالوانیزه بدون تغییر اعلام شد . نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی افزایش یافت.

🔺◽️ برخی کارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روز پنجشنبه 10 الی 50 تومان افزایش دادند. برخی نیز بدون تغییر اعلام کردند.

🔺نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه ، در مقایسه با روز پنجشنبه 30 الی 100 تومان افزایش یافت.

◽️نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه ، در مقایسه با روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد.

◽️نرخ تیرآهن ذوب آهن اصفهان در بنگاه ، در مقایسه با روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد.

🔺نرخ تیرآهن ذوب آهن اصفهان در کارخانه ، در مقایسه با روز پنجشنبه 50 الی 60 تومان افزایش یافت.

🔺◽️نرخ انواع ورق (سیاه ، روغنی) ،در مقایسه با روز پنجشنبه 50 الی 350 تومان افزایش یافت . و ورق گالوانیزه و رنگی بدون تغییر اعلام شد.

🔺نرخ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل ، در مقایسه با روز پنجشنبه 50 تومان افزایش یافت.

◽️نرخ اکثر تولیدکنندگان پروفیل زد ، در مقایسه با روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد.

🔻◽️نرخ انواع لوله (داربستی ، صنعتی ) ،در مقایسه با روزپنجشنبه 50 تومان کاهش یافت .نرخ لوله مبلی و گازی ، بدون تغییر اعلام شد.

◽️ نرخ نبشی ، ناودانی و سپری ، در مقایسه با روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد.

🔺محصولات مفتولی (مفتول سیاه) ، در مقایسه با روز پنجشنبه 100 الی 200 تومان افزایش یافت.

🔺نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی ، در مقایسه با روز پنجشنبه 50 تومان افزایش یافت.

منبع : اصفهان آهن

@steel_iron_ags

https://www.ahan2.com