صنایع فولادی آذر گستر سدید
تولید کننده میلگرد ساده صنعتی
قطر ۱۲mm الی 42mm

🥇فروش پایان یک معامله نیست ، شروع یک تعهد است.

وب سایت :
https://www.ahan2.com

021- 66671649

https://t.me/steel_iron_ags