سکه امامی – بروزرسانی چارت هفتگی

نمودار آبی – ارزش واقعی سکه امامی بدون حباب

⚜️@boorstf ⚜️