بروزرسانی چارت هفتگی سکه امامی

4 میلیون و 900 هزار تومان

در صورت تعلل در حمایت از بورس ، نقدینگی بیشتری سمت طلا و ارز خواهد رفت.

⚜️@boorstf ⚜️