هروقت احساس افسردگی کردید پاشید یه دستی به سر و روی خونه و اتاقتون بکشید ؛ تحقیقات نشون داده مرتب کردن محیط زندگی میتونه به آرامش روانی و پاکسازی ذهنتون کمک کنه 👌

@tarfand1112