از ماءالشعیر صنعتی برای سلامت کلیه استفاده نکنید، بسیاری به اشتباه براین باورند مصرف دلستر به سلامت کلیه کمک می‌کند اما نمیدانند شکر موجود در دلستر کلیه را به مرور به سمت گا هدایت میکند!

@startak2020