دوستان زیادی سوال کردن که چطوری کش پوینت در مانی بردز را افزایش بدن؟جواب سوال👇

شما اول سرمایه بزارید تا سیلور که همون نقره هست افزایش پیدا کنه و بعد از قسمت تبادل نقره می رید کش پوینت را که از سرمایه گزاری سیلور به دست امده می خرید و کش پوینت می ره بالا