دوستان خبر خوب !
یه سایت روسی معتبر دیگه که روبل داره و روش کاریش هم به همون صورته اومده که کلا مثل گلدن فارم و مانی بردز هست و تا چند دقیقه دیگه براتون می فرستم و از مرورگر کروم استفاده کنید مترجم می شه.