در بخش ماشین حساب اگه بزنید به شما میگه 10 تا از این پرنده دلاری . روزی چند دلار به شما میده