بلوز تک دخترانه یقه 3 سانت
سایز 35 و 40 قیمت 38 هزار.
سایز 45 و 50 قیمت 44 هزار .
سایز 55 و 60 قیمت 48 هزار .