بلوز شلوار دخترانه
سایز 45 و 50 . قیمت 110 هزار .
سایز 55 و 60 . قیمت 120 هزار.