بلوز تک پسرانه
چاپ جلوش برگردون هستش
سایز 45 و 50
قیمت 85 هزار .