بلوز تک پسرانه .
چراغ های جلوش روشن می شود
سایز 38 و 40
قیمت 78 هزار .