📢 وزیر امور اقتصادی و دارایی:
كالای سرمایه‌ای و مصرفی در گمركات كشور بسیار ناچیز است