#سیگنال_خرید کوتاه مدتی سهم #ونفت محدود خرید : ۴۵۰۰ ریال حد ضرر : ۴۲۰۰ ریال حد سود : ۶۰۰۰ ریال ریسک به ریوارد : ۱ به ۴ ✳️ بازدهی مورد نظر ۳۰ درصد می باشد ✳️ 🔴 سهم محدود خرید می باشد 🔴 @HasanluMohsen