مُحَرَم (ماه عاشقی) ❤

شریف آباد ابهر

🌸بــه ڪــانــال امــام حسین(ع)خــوشامدید🌸

🌺ڪــپــے مــطــالــب بــا ذڪــر صــلــوات بــراے ســلــامــتــے امــام زمــان(عــج)آزاداسـت🌺

#کانال_را_ترک_نکنید

ارسال عکس و فیلم های خود ب خادم کانال

@khadem_moharam

#سال_تاسیس۱۳۹۵