صبح را

اگر به زبان خورشید ترجمه کنیم
در قبیله ی آسمان زمزمه کنیم،
و به لهجه ی نور دکلمه کنیم…

آن وقت سرزنده و شاداب
طلوع می کنیم…

صبح را باید از سر گرفت
گاهی باید قاب گرفت،
و گاهی نیز باید یاد گرفت…

صبح زیباترین دلیل آغاز، و بزرگترین دلیل امتداد است…

چرا که
می توان کلام مهر
را از نزدیک ملاقات کرد…

سلام
صبح زیبای دوشنبتون بخیر❄️