📣خبر فوری ناظر بازار برای اولین بار در ایران افتتاح شد @nazerbazar_ir
همه اعضا عضو شوند🎁💎