دوستان حتما سعی کنید 10 تا زیر مجموعه برا خودتون بگیرید . سایت مانی بیردز 5 لول رفرال داره . اگه شما ده تا رفرال جذاب کنید اون ده تا میشن رفرال لول یک شما . و اگه اون ده نفر لول یک شما نفری ده تا رفرال بگیرن میشه 100 تا حالا اون 100 تا هم میشن رفرال لول دوی شما . همینجوری اون 100 تا هم نفری ده تا رفرال بگیرن میشه هزارتا . حالا اون هزار نفر هم رفرال لول سه شما میشن . همینجوری تا لول پنج همه رفرال رفرال ها رفرال شما میشن . 💪🤑 کلی براتون کش پوینت میارن . فقط کافیه ده تا بگیرید .